Clubinformatie

TWC De Kachelders club logo

Wij stellen ons als doel om de recreatieve fietssport te beoefenen en te bevorderen in de meest ruime zin. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU), ons verenigingsnummer is: 111081.

Bestuur

  • Voorzitter: John Korsten
  • Secretaris: Manon van Ooijen
  • Penningmeester: Aron van Campen

Fietsen

De doelstelling van de Kachelders is om in de periode maart/oktober in clubverband het fietsen van trainings-,club-, en georganiseerde toertochten. Een belangrijk gegeven hierbij is, is dat we streven naar saamhorigheid en gezelligheid. Hiervoor maakt het bestuur, ondersteund door 2 leden en ideeën uit de jaarvergadering, een fietsagenda.

De periode november/februari wordt door de leden zelf ingevuld wat betreft MTB. De vertrekplaats voor trainingen, clubtochten en georganiseerde tochten is vanaf De Plaza in Heeswijk-Dinther. Elke woensdagavond in het seizoen wordt er getraind. Afhankelijk van zomer-of wintertijd wordt er gestart om 18.30/18.45 uur. Er wordt op deze avond gefietst met een A-groep en een B-groep, waarbij gemiddeld de snelheid van A-groep wat hoger ligt.

Mocht je niet mee kunnen/willen met een georganiseerde tocht, dan kan er ten alle tijden vanaf 8.30 uur Plaza gestart worden voor een eigen tocht in de omgeving.

Fietsregels

  1. Als fietser ben je ten alle tijden gewoon deelnemer aan het verkeer en dus ook verantwoordelijk voor je eigen gedrag, en dien je de verkeersregels te respecteren.
  2. Wij fietsen in groepsverband, wisselen tegen de klok in, dus rechtsvoor gaat naar links, en de fietser linksvoor bepaalt de snelheid.
  3. Het dragen van een helm tijdens door de club georganiseerde fietstochten is verplicht.
  4. Pech onderweg betekent op elkaar wachten en daar waar mogelijk helpen, belangrijk is dat een ieder er voor zorgt dat zijn spullen in orde zijn.
  5. Het imago van fietsers in club/groepsverband is niet altijd even positief. Laten wij als Kachelders daar een uitzondering op zijn en ons inzetten voor positief fietsimago.

HANDBOEK FIETS RICHTLIJNEN TWC DE KACHELDERS

Verzekering

Als lid van De Kachelders en de NTFU ben je automatisch verzekerd, voor een bedrag van ongeveer €1000,-. Er is altijd sprake van een eigen risico en er is de mogelijkheid om je extra te verzekeren. Bij vragen hierover kun je terecht bij de secretaris.

Aanvullende verzekering

Het is mogelijk om de standaard verzekering uit te breiden en het standaard verzekerde bedrag van € 1.000,- te verhogen.

Een uitgebreide uitleg van de verzekering staat op de website van de NTFU.